Starp mums vienmēr ir un būs ideālisti, kas aiz esošās dzīves grib ieraudzīt iespējas tālākai attīstībai, labākai dzīvei. Tā arī Valmieras rajona, Rencēnu pagastā reiz dzīvoja cilvēki, kas gribēja kalpot ideāliem. Viens no tādiem ideāliem bija radīt bērniem skolu, kas būtu piemērota bērniem, nevis valdībām un partijas programmām. Meklējot pēc tādas skolas viņi nonāca saskarsmē ar Antroposofiju un Valdorfpedagoģiju. Viņi saprata, ka tieši tādu skolu viņi grib saviem bērniem, un ka viņi paši labprāt strādātu tādā skolā. Bet, lai to spētu vajadzēja mācīties.

Viņi paņēma līdzi savus divus bērnus, pārdeva lopus un devās mācīties uz ziemeļu zemi Norvēģiju. Norvēģijā viņi satika kaut ko tādu, par ko patiesībā visu laiku bija sapņojuši un pēc kā bija meklējuši, proti, viņi iemācījās, ka cilvēki var dzīvot un strādāt kopā, rūpējoties viens par otru, ka var kopā svinēt brīnišķīgus svētkus un ka kopā var meklēt pēc dziļākas dzīves jēgas, ielūkoties cilvēka patiesās būtnes noslēpumos. Viņi ieraudzīja un saprata, ka lai to izdarītu palīgā jāņem visi cilvēki arī tādi, kurus citādāk sabiedrībā sauc par atpalikušiem, invalīdiem (nederīgiem), ka tieši šie „nederīgie”, īpaši aprūpējamie, ir tie, kas zina noslēpumu, kā sadzīvot kopā, kā patiesi mīlēt un piedot.

01_t

1999. gada jūlija mēnesī Neimaņu ģimene Inga, Vilnis, ar saviem bērniem Kārli un Martu kopā ar norvēģu draugu Ellingu atgriezās Latvijā, lai sāktu veidot mazu Camphill ciematu savā Rožkalnu īpašumā. Norvēģu draugi no Camphill ciemata Vidaraasen, kurā viņi bija nodzīvojuši 5 gadus, bija apņēmušies palīdzēt.

02_t

Darbs varēja sākties. Vispirms tika atjaunota vecā Rožkalnu dzīvojamā ēka. Tika celts un būvēts un tagad tā ir ģimenes māja, kurā kopā var dzīvot 10 cilvēku. Tā paša gada 27. novembrī tika nodibināts Camphill ciematu fonds un visi Neimaņu nekustāmie īpašumi tika nodoti šim fondam.

03_t

Norvēģu arhitekts Rolfs Jakobsens bija izstrādājis lielas ģimenes mājas projektu. Šai mājai bija jātiek celtai no salmu ķīpām. Celtniecības darbi pie šīs mājas sākās 2000. gada maijā.

2000. gada 17. maijā Rožkalnos ieradās pirmais cilvēks ar īpašām vajadzībām.

04_t

Tā paša gada augustā Rožkalnus piepildīja jaunieši un pasniedzēji no Norvēģu ekoloģiskās celtniecības skolas „Brobygger skolen”. Šīs skolas ideja ir celt tiltus starp cilvēkiem starp galvu un rokām, starp teoriju un praksi. Divus mēnešus tika likti salmi un māli.

05_t06_t

07_t

2002. gada 9. septembrī jaunā māja tika iesvētīta un tā tagad tiek saukta par Zentas Mauriņas māju.

Par Camphill ciematu Rožkani jau zina daudzi, un šī pasaka turpinās.