Kas mēs esam

Camphill ciemats Rožkalni ir sociāli terapeitiskas mājas, kuras ir sākušas savu darbu 1999. gadā. Kopā ar pieaugušiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām mēs mēģinām veidot mazu sabiedrību, kurā katrs indivīds var darīt vajadzīgu un jēgas pilnu darbu, justies pilnvērtīgs un nepieciešams sabiedrības loceklis.

Māja ir atzīšanas un uzticēšanās vieta.

Ģimenes mājas ir mājvieta visiem, kas dzīvo ciematā. Mēs gribam dzīvot kopā pamanot mūsu līdzcilvēku un viņa īpašās vajadzības. Mēs mēģinām ieklausīties viens otrā arī tad, kad vārdi nevar tikt izrunāti.

Mēs mēģinām lūkoties pāri ārējām nespējām, meklējot patieso būtni katrā cilvēkā.

Dzīve ir mūsu skolotājs. Māksla, zinātne un reliģija ir mūsu dzīves sastāvdaļas. Mēs gribam uzzināt vairāk par zemi, zvaigznēm un par mums pašiem. Mēs kopā studējam, lasām biogrāfijas, mēs dziedam un muzicējam, mēs dejojam un uzvedam teatrālus uzvedumus.

Mēs vēlamies kopā svinēt kristīgos svētkus un meklēt to iekšējo jēgu. Visos kultūras un sociālos pasākumos indivīds un visa kopiena var sajust sevi kā daļu no šodienas pasaules.

Mēs strādājam viens otram un apkārtējai pasaulei.

Mēs strādājam uz lauka, mājturībā un darbnīcās. Katrs var piedalīties pēc savām spējām, kļūstot par vērtīgu un atzītu cilvēku ciematā.

Tikai tad, kad mums ir dota iespēja strādāt jēgas pilnu darbu, mēs varam justies pilnvērtīgi sabiedrības locekļi.

Mēs cenšamies paši radoši veidot savu savus dzīves ritmus tāpēc esam atteikušies no televizora, bet mēs labprāt noskatāmies kādu labu filmu kinoteātrī vai arī noorganizējam šādu iespēju mājās.

Lai vienmēr spētu atbildēt par savu rīcību un uzņemties pilnu atbildību mēs pilnībā esam atteikušies no alkohola un jebkuru apreibinošu vielu lietošanas Rožklanos.

Rožkalnu sabiedrību veido sociālie darbinieki to ģimenes, pieaugušie cilvēki ar dažādu garīgu atpalicību (ciemnieki) un uz īsāku vai garāku laiku Rožkalnos apmetušies brīvprātīgie palīgi.