Pakalpojumu apraksts (PDF formātā)

house

 

 

Kas ir Rožkalnu ciemnieki?

18 gadus sasniegušas personas ar dažādas pakāpes garīgās attīstības traucējumiem. Ja mums ir brīvas vietas, labprāt uzņemam arī personas ar Dauna sindromu.

Kā kļūt par Rožkalnu ciemnieku?

windowfrontIesniegumu par ciemnieka uzņemšanu raksta, atbilstošais sociālais dienests, vai vecāki. Klāt jāpievieno atbilstošā sociālā dienesta izvērtēšanas karte par sociālā pakalpojuma nepieciešamību.

Katrs iesniegums tiek individuāli izvērtēts. Ja Rožkalnos ir iespēja uzņemt jaunu ciemnieku, tad notiek tikšanās ar šo cilvēku, tā piederīgajiem un vēlams attiecīgās pašvaldības sociālo darbinieku.

Tā kā Rožkalni ir sociāli ļoti atvērta aprūpes centrs uz katru jauno ciemnieku attiecas vismaz divu nedēļu garš izmēģinājuma laiks, kurš individuālos gadījumos pēc vajadzības var tikt pagarināts.

Kas notiek, ja ciemnieks tiek uzņemts Rožkalnos?

Par ciemnieku ilgstošu uzturēšanos Rožkalnos tiek slēgts līgums vai nu ar ciemnieka tuviniekiem, vai arī ar atbilstošās pašvaldību vai tās sociālo dienestu.

Rožkalni (069) JaanisKas maksā par uzturēšanos Rožkalnos?

Uzturēšanās maksa mēnesī sastāv:

  • pašvaldības vai ģimenes iemaksa;
  • atsevišķos gadījumos valsts līdzfinansējums;
  • daļa no ciemnieka valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta.

No 2017. gada viena mēneša maksa ir 624 Eur. Finansu krīzes situācijas dēļ, mēs esam atvērti dažādiem individuāliem risinājumiem.