Camphill kustību ir dibinājuši brīvprātīgie un to uztur pašaizliedzīgs darbs.

Ja jūs esat gatavs atteikties no ierastajiem dzīves ritmiem, sastapt interesantus cilvēkus, ieraudzīt sevi jaunās situācijās, dalīt ar mums gan priekus, gan rūpes, varat pilnībā uzņemties atbildību par sevi un citiem, gribat mācīties daudz jauna, atteikties no ritmiem, kurus diktē televīzija, esot Rožkalnos, pilnībā atteikties no alkohola lietošanas un citām apreibinošām vielām, piedalīties mūsu ikdienas darbos, kopējos svētkos un sapulcēs, tad sazinieties ar mums.

Ja jūs vēlaties kļūt par Rožkalnu darbinieku – sociālo aprūpētāju, sākuma posmā izglītībai nav izšķiroša nozīme, bet jums jābūt gatavam mācīties.

Lūdzu, aizpildiet anketu!

Camphill-Rozkalni-anketa