Ekonomiskā palīdzība

Rožkalnu ekonomiskā situācija

pond

Camphill ciemats Rožkalni ir radies un joprojām pastāv pateicoties dažādiem ziedojumiem.

Šobrīd mūsu ikdienas izmaksas daļēji sedz ciemnieku invaliditātes pensijas un pašvaldību iemaksas, bet mēs joprojām esam atkarīgi no ziedojumiem.

Mēs būtu ļoti priecīgi sadarboties  ar Latvijas uzņēmējiem.

 

Jūs varat palīdzēt segt mums uzturēšanas izmaksas.

Jūs varat palīdzēt Nodibinājuma Camphill “Rožkalni” attīstībai.

Banka:
DnB Nord
Account #: LV40RIKO0002010092555
SWIFT: RIKOLV2X

Šā gada celtniecības plāni ir sekojoši:

Vecās kūts griestu siltinašana;

 

Mūsu darbnīcām no hobija aktivitātes ir jātop par kārtīgam darba vietām Rožkalnu ciemniekiem. Klēts pārbūve;

 

 

Tuvākā nākotnē mēs plānojam būvēt trešo ģimenes māju.