CAMPHILL kustība

Karl König

Karl König

1940. gadā bēgļu grupai no Austrijas, kas centās izvairītie no Nacisma, tika atļauts apmesties Skotijā Aberdeen priekšpilsētā. Starp viņiem bija ārsts Karls Königs, kurš rādīja ceļus jaunu kopienu veidošanā ar un ap bērniem un vēlāk arī pieaugušiem ar īpašām vajadzībām.

rudolf

Rūdolfs Šteiners

Visā pasaulē Camphill centri ir caurstrāvoti ar Antroposofiju, kā to formulēja Rūdolfs Šteiners. Katra cilvēka garīgās vienreizības atzīšana un sapratne neatkarīgi no rases, nacionalitātes, reliģiskās pārliecības, nespējas vai atpalicības ir Antroposofijas un arī Camphill kustības pamatā.

Camphill centri nav savstarpēji ekonomiski vai organizatoriski saistīti. Katrs Camphill centrs pasaulē ir neatkarīgs un darbojas vienīgi vadoties pēc likumiem un normatīviem, kuri darbojas valstī, kurā šis centrs atrodas. Dažās valstīs Camphill centri saņem pilnu ekonomisku atbalstu, citās valstīs tie ir pilnīgi atkarīgi no ziedojumiem. Patreiz Camphill Rožkalni nesaņem finansiālu atbalstu no Latvijas valsts un mēs pilnībā esam atkarīgi no dāvanām un ziedojumiem.