“Rožkalnu” rudens padomes sapulce 2018

Gatavošanās “Rožkalnu” 20 gadu jubilejai
29.10.2018

Rožkalnu padome ir Camphill daba atbalsta personas no dažādām sfērām, kas tiekas 2 reizes gadā, lai iepazītos ar ciemata darbu, aktuālajiem izaicinājumiem un uzdevumiem, sniegtu padomu un atbalstu ciemata valdei un iemītniekiem. Pēdējā ciemata padomes sapulce notika 2018. gada 26. un 27. oktobrī. Sapulcē piedalījās 8 no 16 šībrīža padomes locekļiem, gan citu Camphill ciematu pārstāvji , bijušie darbinieki un citi ciemata draugi, kas kompetenti atbalstīt ciematu ar padomu un ierosinājumiem. 26. oktobra vakarā sapulces ievada aplī runājām par Camphill kustības pārmaiņām pasaulē. Tā kā Camphill ciemats “Rožkalni” 2019. gadā svin savu 20. pastāvēšanas gadskārtu, mums bija interesanti ieklausīties gan kustības dibinātāja Karla Kēniga 1939. gada pārdomās par šādu ciematu uzdevumu, gan diskutēt par pārmaiņu iemesliem ar pārstāvjiem, kas bija ieradušies no ciematiem, kas nesen svinējuši savu 40. vai pat 50. gadskārtu.

Sapulces otrajā dienā sekoja pārskats par ciematā notikušo pusgada laikā, valdes ziņojums par aktuālajiem uzdevumiem. Tika apspriesti arī ilgtermiņa un īstermiņa mērķi, tādi kā augu pārstrādes darbnīcas iekārtošana, papīrdarbnīcas attīstība. Telpu jautājums un finansējuma piesaistes iespējas 3. ģimenes mājas celtniecībai. Atsevišķs punkts tika veltīts arī “Rožkalnu” 20. gadu jubilejas svinību plānošanai.

Paldies padomes locekļiem, kas atrada iespēju piedalīties sapulcē, paldies brīvprātīgajiem palīgiem un visiem, kas ieradās. “Rožkalniem” ir ļoti svarīgs sabiedrības jūsu visu atbalsts un “pleca” sajūta ikdienas dabā.