Dzīve lauku vidē Camphill ciematā Rožkalnos

Baltijas seminārs “Rožkalnos”
18.09.2017
Meža talka “Rožkalnos”
14.03.2018